Φορολογική Υποστήριξη για εταιρικούς πελάτες

Η ομάδα μας είναι καταρτισμένη σχετικά με κάθε τροποποίηση που λαμβάνει χώρα στην φορολογική νομοθεσία και πρακτική έτσι ώστε να προσφέρει υψηλού επιπέδου συμβουλές σε επίπεδο φορολογικής συμμόρφωσης αλλά και σχεδιασμού σχετικά με τον φόρο εισοδήματος, την φορολογία στην μεταβίβαση κεφαλαίων, το ΦΠΑ και τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας. Επίσης, παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες ενημέρωσης σχετικά με τις κ εξελίξεις στην φορολογική νομοθεσία, μέσω σεμιναρίων και υπηρεσιών εκπαίδευσης.