Ναυτιλία

Έχουμε μακροχρόνια εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών και η ομάδα μας αποτελείται από εξειδικευμένους συμβούλους για την παροχή συμβουλευτικών, φορολογικών και επενδυτικών συμβουλών σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων στον τομέα της ναυτιλίας.