Οικογενειακές επιχειρήσεις

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, με αποτέλεσμα να καθίσταται ζωτικής σημασίας η σωστή διαχείριση και ο σχεδιασμός τους έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικές στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον. Ενδεικτικά, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν: σχεδιασμός οικογενειακών επιχειρήσεων, προγραμματισμός της διαδοχής, εξατομικευμένες υπηρεσίες για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.