Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η Preswick & Moore είναι μια εταιρεία Λογιστών, Φοροτεχνικών και Συμβούλων Επιχειρήσεων, η οποία προσφέρει υψηλής ποιότητας επαγγελματικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις που λειτουργούν τόσο στον Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η εταιρεία διαθέτει γραφεία στην Αθήνα και μέσω των συνεργατών και των εργαζομένων της μπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση των πελατών της, προσφέροντας με επιτυχία ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Πολιτική μας είναι να διατηρούμε ένα υψηλό επίπεδο ακεραιότητας, επαγγελματικών προτύπων και υπηρεσιών και να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας:

– παρακολουθώντας τις νέες εξελίξεις και τις συνεχείς μεταβολές στη φορολογική και επιχειρηματική νομοθεσία
– διατηρώντας ένα υψηλό επίπεδο απόδοσης και επάρκεια επαγγελματικών γνώσεων
– διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες μας λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές συμβουλές και υπηρεσίες
– αναπτύσσοντας και οικοδομώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας,
– εφαρμόζοντας βέλτιστες τεχνικές πρακτικές