Λογιστική επιχειρήσεων και τήρηση βιβλίων

Η ομάδα μας παρέχει ένα ευρύ φάσμα της λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Ειδικευόμαστε σε υπηρεσίες τήρησης βιβλίων των πελατών μας για λογαριασμό τους τόσο στα γραφεία μας όσο και στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Επιπλέον, παρέχουμε βοήθεια για την κατάρτιση των λογαριασμών διαχείρισης και των οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και στην καθημερινή διαχείριση των πληρωμών, των μηνιαία ισοζυγίων, των διαθεσίμων και των τραπεζικών λογαριασμών της επιχείρησης.