Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός

Οι διασυνοριακές συναλλαγές παρουσιάζουν μοναδικές προκλήσεις από φορολογικής άποψης. Η ομάδα μας παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού και διεθνούς φορολογικής στρατηγικής, προσεκτικά μελετημένες ώστε να εναρμονίζονται πλήρως με τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και την εταιρική στρατηγική σας και ειδικότερα υπηρεσίες σχεδιασμού της δομής και διάρθρωσης μιας εταιρείας και συμβουλευτική σε φορολογικά θέματα, ώστε να αποκλείονται περιπτώσεις παρερμηνείας και διπλής φορολόγησης.