Ποίοι Είμαστε

Η Preswick & Moore είναι μια εταιρεία Λογιστών, Φοροτεχνικών και Συμβούλων Επιχειρήσεων, η οποία εξειδικεύεται σε θέματα φορολογικών, ελεγκτικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν τόσο στον Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Πελάτες μας: Οι πελάτες μας σήμερα λειτουργούν σε όλους τους κλάδους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικά: εμπόριο αγαθών και προϊόντων, βιομηχανία, υπηρεσίες, ενέργεια. κατασκευές, εστίαση, αναψυχή, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και αρκετοί από αυτούς είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οι άνθρωποί μας: Η εταιρεία μας επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της προσπαθώντας να αναπτύξει τις δεξιότητές του και να το ενθαρρύνει να συμμετέχει ενεργά στην επιτυχία της επιχείρησης. Τα εκπαιδευτικά και αναπτυξιακά μας προγράμματα διασφαλίζουν την περαιτέρω αύξηση της τεχνικής τους κατάρτισης ώστε οι άνθρωποι μας να εξελίσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους. Η αποφασιστικότητα και ο επαγγελματισμός είναι από τα βασικά συστατικά που κάνουν την ομάδα μας να είναι σε θέση να χειριστεί όλα τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί με επιτυχία.